home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: nnblog.be

  [logo NN blauw.jpg]
  Neos Nieuwpoort
  [1]Menu
  [2]Close Menu
   * [3]1. startblad
   * [4]2. Overzicht sep 2019-dec 2020
   * [5]3. Programma 2021
   * [6]4. vorige activiteiten
   * [7]5. Straatwandeling in Nieuwpoort Bad
   * [8]6. Fotogalerij F vanaf 19/10/19
   * [9]7. NNQUIZ
   * [10]8. SPONSORS EN VRIENDEN
   * [11]9. Nieuws van Neos VZW
   * [12]10. Het Panama kanaal
   * [13]11. virtuele wandeling door Nieuwpoort Stad
   * [14]12. Beeldhouwwerken in Nieuwpoort
   * [15]15. Fotowedstrijd

  Meer pagina's

BLOG: www.nnblog.be pagina 1 startblad dd 20/01/21

nieuwe outdoor activiteit voor leden 20-21 ; meer details op pagina 3 en 15

  5 EUR /p voor leden en 10 EUR/p voor niet-leden

EERSTE ACTIVITEIT VAN 2021-zie pagina 3 voor reglement en inschrijving

Uitnodiging voor alle Neos Nieuwpoort leden en hun vrienden en familie.

eerste 6 afleveringen van een publicatie van 200 bladzijden, waarvan
wekelijks telkens op donderdag een nieuwe aflevering van ongeveer 10
bladzijden .

   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *
   *

  Geen binnen activiteiten meer, toch verzekerd! Activiteiten in het CC
  Ysara moeten we nog een tijdje missen. Wandelen, fietsen, joggen,
  tennissen, thuis of buiten fitnessen kan gelukkig nog wel. In je
  eentje, met een sportvriend of tot vier gelijkgezinden als je maar
  afstand bewaart. Blijven bewegen en liefst buiten is dus de boodschap.
  En het goede nieuws daarbij is dat deze activiteiten nu ook onder de
  Neos-verzekering vallen en dit tot we opnieuw binnen activiteiten mogen
  organiseren. Inmiddels zijn de musea weer open.

Expo Juul Filliaert in het Westfront

  meer hierover op pagina 8

  Wensen jullie lid te blijven of te worden van Neos Nieuwpoort betaal
  dan 30 EUR/p als lidgeld tot eind 2021
  doe dit door overschrijving op rekening BE24 7360 3451 0038 van Neos
  Nieuwpoort en vermeldt
  ' lidgeld 2021' en naam,voornaam,adres,geboortedatum,mailadres en/of
  telefoon.

  Uw naam ____________________
  E-mailadres @___________________
  Bericht
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________

  (wnd_FormBlock_659326) Indienen

tik op volgende knoppen om direct naar de aangeduide pagina te gaan of naar
de website

  [16]www.neosvzw.be/nieuwpoort
  [17]2.Overzicht eind 2019- 2020
  [18]3. Programma 2021
  [19]12. Beeldhouwwerken in Nieuwpoort
  [20]10. Het Panama kanaal
  [21]11. Virtuele wandeling door Nieuwpoort Stad
  [22]1. startblad
  [23]5. Straatwandeling in Nieuwpoort Bad

Wie zijn wij ?

Wat doen wij ?

In tegenstelling tot wat velen vermoeden staat Neos niet alleen open voor
senioren uit de ondernemerswereld en of uit een vrij beroep. Neos is er voor
iedereen die mee wil werken aan de beleving van culturele, sportieve en
vormende onderwerpen en activiteiten. Bij Neos Nieuwpoort mag het méér dan
gewoon zijn. We zijn er voor inwoners uit groot Nieuwpoort maar ook voor de
tweede-verblijvers die zich nog meer willen integreren. Minstens iedere maand
bieden we een activiteit, bij voorkeur gebracht tijdens de dag, afgesloten
met een gepaste drink.

Van harte welkom.

  als een van de jongste clubs van NeosVZW gaan wij de volgende
  uitdagingen aan: meer mensen laten genieten van cultuur, het levenslang
  blijven leren, het meer bewegen, de wereld ontdekken, het volgen van de
  actualiteit, het organiseren van Nieuwpoortse activiteiten, hoe
  toelichten van maatschappelijke thema's,... en bovenal het stimuleren
  van de samenhorigheid.
  kortom: leerrijk en gezellig

Hoe blijven we in contact?

  1. via persoonlijk contact met een der Bestuursleden
  2. via onze uitnodigingen, mededelingen, affiches en flyers
  3. via deze BLOG [24]www.nnblog.be

een BLOG is een vereenvoudigde Website of ook anders gezegd een rolkrant.
Alle info staat na mekaar en kan via de scrollknop achtereenvolgens gelezen
worden

onze BLOG beschikt over 15 pagina's: het startblad met alle algemene info
over onze club, zoals, wie zijn wij, wat doen wij, het bestuur met adressen,
hoe lid worden, urgente mededelingen, veel gestelde vragen, eerstvolgende
activiteit, contactformulier, etc..

Bovenaan rechts van deze Starpagina staat een opsomming van de bladzijden;
door deze of gene aan te klikken komen jullie op de gekozen pagina terecht

anders kan ook: op de pagina's staat telkens onderaan een link naar de andere
pagina's.

Voorts vinden jullie hieronder een link naar Google, waar jullie ook terecht
kunnen om ons op te zoeken

  [25]www.google.com

contactformulier

  Uw naam ____________________
  E-mailadres @___________________
  Bericht
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________
  ____________________________________________________________

  (wnd_FormBlock_647663) Indienen

dubbel lidgeld:
Wie zoveel mogelijk activiteiten van twee (of meer) clubs wenst bij te wonen
betaalt in elk van de clubs het volledige lidgeld. Wie in dat geval is moet
dit ons via mail laten weten met vermelding van hun lidnummer bij de andere
club en hun bankrekeningnummer. Neos betaalt dan 25 euro terug zodat je voor
de tweede club enkel 5 euro betaalt.

  Ook voor Neos, als vereniging, is de Europese AVG (Algemene Verordening
  Gegevensbescherming = GDPR: General Data Protection Regulation)
  voortaan van toepassing. Neos vzw en dus ook de club Neos Nieuwpoort,
  verzamelt van haar leden een aantal van persoonsgegevens van
  gerechtvaardigd belang voor haar soepele werking.

  Welke gegevens houden we bij in onze centrale database voor het
  ledenbeheer, activiteitenbeheer en boekhouding?
  >Identificatie
  (voornaam, naam, volledig adres),
  >Communicatie
  (vaste en/of mobiele telefoon, e-mail adres),
  >Geboortedatum:
  karakterisering van ons doelpubliek en subsidie van activiteiten.

  Met de hulp als nodig, houden we deze gegevens bij en in orde op basis
  van het lidmaatschap. Daarop gebaseerd gaan we ervan uit dat de leden
  verder onze berichten wensen te ontvangen. Verdere vragen kunnen
  gericht worden aan de voorzitter of secretaris of via het adres
  neosnieuwpoort@telenet.be. Hiermee gerelateerd is het punt van
  toestemming en gebruik van foto's en beeldmateriaal. Vind men het NIET
  leuk om herkenbaar op onze foto's te staan? Laat het dan snel weten aan
  de voorzitter of de secretaris!

  Beknopte privacyverklaring

  De persoonsgegevens van de leden worden verwerkt door Neos vzw en Neos
  Nieuwpoort, voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten op basis
  van de contractuele relatie als gevolg van de inschrijving
  (lidmaatschap) en om de leden op de hoogte te houden van onze
  activiteiten (direct marketing) op basis van ons gerechtvaardigd belang
  om senioren te verenigen en hun vrijgekomen tijd op een
  maatschappelijke zinvolle manier in te vullen.

  Indien een lid niet wil dat wij haar/zijn gegevens verwerken met het
  oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op
  neosnieuwpoort@telenet.be.

  Via dat adres kan een lid ook altijd vragen welke gegevens wij over
  haar/hem verwerken en ze verbeteren of laten wissen.

Het Bestuur dd 07/09/2019

  André,Fred,Johan,Norbert,Paul,Ivan,Rudi,Rosemarie,Pierre

  Ere-Voorzitter: Norbert De Jongh  0474 325322
  [26]dejongh.norbert@gmail.com

  Voorzitter:   Ivan Schoonooghe

  0495 234399      isc@compaqnet.be

  O/Voorzitter: Rosemarie Pfanner 0474 572291
  [27]rosemarie.pfanner@gmail.com

  Pierre De Medts 0475 462377 Secretaris
  [28]pdemedts@telenet.be
  Johan Van de Pitte 0477 685645 Penningmeester en ledenadministratie
  johanvdpitte@gmail.com

  Fred Zwaenepoel 0475 813316 PR/Communicatie/Webmaster zwf1302@gmail.com

  Paul Markey 0476 477460      Lokale activiteiten
  [29]ppmarkey@skynet.be

  André De Ceuninck 0494 548906 Programmatie   [30]andredc@icloud.com

  Rudi Heuninck 0495 567953 Evenementen [31]rudi.heuninck@gmail.com

  Cultuurraad en Senioren Adviesraad: Pierre De Medts

  CONTACT: [32]neosnieuwpoort@telenet.be

  Neos Nieuwpoort c/o

  Pierre De Medts, Secretaris 0475/462377

  Hendrik Geeraertplein, 4 8620 Nieuwpoort
  of via bovenstaand online emailadres of onderstaand formulier; vul dit
  formulier in en druk op de knop 'indienen'

  onze communicatiekanalen: deze rolkrant [33]www.nnblog.be , onze
  website [34]www.neosvzw.be/nieuwpoort en Facebook pagina
  "neos-nieuwpoort".

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS: FAQ'S

vragen

  1. Is NEOS Nieuwpoort NN een onderdeel van een groter geheel?
  2. zijn er andere clubs in de regio?
  3. wie richt activiteiten in ?
  4. hoe zit het bij ons qua toegankelijkheid en reservering
  5. wat zijn zoal de toegangsprijzen bij de open deur activiteiten van
    NN?
  6. wat zijn de prijzen van de andere activiteiten van NN?
  7. quid activiteiten van NEOS nationaal en Provinciaal?
  8. kunnen NNleden participeren aan activiteiten van andere clubs?
  9. hoeveel betalen leden van andere clubs voor onze activiteiten?
  10. Wat is de ledenprijs voor 2019-2020-2021 ? zijn er extras ?

antwoorden vervolg

  8.   uiteraard; voor de kostprijs ervan gelden de regels van de
  inrichtende club

  9. tot 3 x toe de prijs van onze leden, nadien de niet- leden prijs
  of lid worden

  10. blijft 30 EUR/p geldig tot einde 2021

antwoorden

  1. ja, NEOS Nieuwpoort is één van de meer dan 60 clubs van NEOS West
    Vlaanderen, die op zijn beurt een afdeling is van NEOSVZW
    Nationaal, die in het totaal meer dan 35000 leden telt
  2. ja, in Oostende, Koksijde, De Panne, Middelkerke, Diksmuide en
    Veurne
  3. we onderscheiden 3 inrichters: wijzelf, onze provincie WVL en NEOS
    Nationaal; naargelang van de organisator verschillen de
    deelnemingsvoorwaarden
  4. 4. bij Neos Nieuwpoort ( NN) onderscheiden we 2 soorten :
    enerzijds "de open deur" activiteiten, voor iedereen toegankelijk
    waarvoor geen inschrijvingen noodzakelijk zijn en ter plekke wordt
    betaald, en anderzijds gelegenheden waarvoor wel inschrijving EN
    betaling op voorhand noodzakelijk zijn
  5. de inkom voor NNleden wordt bij de open deur activiteiten zo laag
    mogelijk gehouden en dekt uitsluitend de externe kosten: spreker,
    koffieonthaal, receptie acheraf , zaalhuur en zaaltechnieker;
    normaliter bedraagt dat niet meer dan 10 EUR/p; aan de niet-leden
    wordt 5 EUR extra gevraagd
  6. voor daguitstappen, BBQ, Kaas en Wijn, enz.. wordt de kostprijs
    aangerekend voor NNleden en 5EUR extra voor de vrienden en familie;
    voor kids is er altijd een gereduceerde prijs( ca 50 % ); bij
    overschrijding van het maximum aantal deelnemers zal voorrang
    verleend worden aan de leden; de niet-leden komen in dat geval op
    een wachtlijst.
  7. deze activiteiten zijn uitsluitend voorbehouden aan leden; de
    kostprijs is ad hoc; voor verre bestemmingen ( Brussel, Antwerpen)
    is het transport inbegrepen; op tijd inschrijven mits betalen is
    noodzakelijk;

  Gedurende de Corona periode zijn inschrijvingen vooraf verplicht

annulaties en terugbetaling

  1. alle activiteiten ingericht door Neos Nationaal ( NNat) en /of Neos
    West -Vlaanderen (NWV) zijn uitsluitend voorbehouden voor leden; in
    de tabel hierboven staat het aantal kaarten die wij op voorhand
    besteld hebben en hun prijs; ook wordt de uiterste datum van
    verkoop vermeld. De verkochte kaarten worden niet terugbetaald bij
    annulatie na de uiterste datum van verkoop, daar wij dan ook deze
    kaarten al hebben moeten betalen. De enige oplossing is dan de
    kaarten doorgeven aan vrienden en /of familie.
  2. voor wat onze eigen activiteiten (NN) betreft zijn de regels
    enigszins anders. We onderscheiden 4 categorieën.
  3. tot de eerste categorie behoren activiteiten die uitsluitend
    voorbehouden zijn voor leden en gratis zijn; de Nieuwjaarsreceptie
    is er zo één. Hiervoor moet er niets op voorhand gedaan worden: de
    deuren staan wijd open voor alle leden. Deze activiteiten krijgen
    een gele kleur in het jaaroverzicht. Annulaties en terugbetalingen
    zijn niet aan de orde.
  4. de tweede categorie omvat activiteiten waarvoor op voorhand moet
    betaald worden; meestal zijn de plaatsen hiervoor beperkt. We
    hebben hiervoor een ledenprijs bepaald op basis van de
    kosten/overeenkomsten die wijzelf hebben tov van inrichtende derden
    of toeleveranciers: denk maar aan de BBQ, het bezoek aan Ter Duinen
    of een busuitstap. Ook vrienden en kennissen die (nog) geen lid
    zijn, zijn welkom. Zij moeten evenwel 5 EUR extra betalen/p en
    kunnen bij overboeking op een wachtlijst geplaatst worden volgens
    het principe "first in, first out". Dit zijn de roze activiteiten.
    Voor deze evenementen gelden dezelfde annulatie regels als die
    onder punt 1
  5. de derde categorie zijn alle spreekbeurten die in het CC Ysara en
    per uitzondering in het CC City worden gehouden. Zij zijn wat wij
    noemen " open deur" events en iedereen is welkom. Het aantal
    plaatsen is niet beperkt. De niet-leden betalen 5 EUR meer dan de
    leden. Er moeten geen reserveringen of vooruitbetalingen uitgevoerd
    worden: alle betalingen gebeuren ter plekke aan het onthaal in
    cash. De leden worden verzocht hun lidkaart bij zich te hebben en
    te tonen op verzoek. Dit zijn de groene activiteiten met vermelding
    "od". Annulaties en terugbetalingen zijn niet aan de orde.
  6. De blauwe activiteiten zijn uitsluitend voor leden en moeten
    gereserveerd worden mits betaling vooraf op BE24 7360 3451 0038 van
    Neos Nieuwpoort.
    Annulaties worden integraal terugbetaald voor zover wij zelf
    niet hebben moeten voorschieten of reeds betaald hebben aan onze
    leveranciers of inrichtende derden

  .
  [35]3. Programma 2021
  [36]8. SPONSORS EN VRIENDEN
  [37]2. Overzicht eind 2019- 2020
  [38]4. voorbije activiteiten
  [39]6. Fotogalerij F
  [40]9. Nieuws van NeosVZW en NEOSWVL
  [41]11. virtuele wandeling door Nieuwpoort Stad
  [42]7. NNQUIZ 2020
  [43]www.neosvzw.be/nieuwpoort
  [44]10. Het Panama kanaal
  [45]12. Beeldhouwwerken in Nieuwpoort
  [46]1. startblad
  webmaster fred zwaenepoel [47]zwf1302@gmail.com
  -0-

References

  Visible links
  1. https://www.nnblog.be/
  2. https://www.nnblog.be/
  3. https://www.nnblog.be/home/
  4. https://www.nnblog.be/drie-kolommen/
  5. https://www.nnblog.be/a3-programma-2021/
  6. https://www.nnblog.be/startblad-nr-1/
  7. https://www.nnblog.be/a5-straatwandeling-in-nieuwpoort-bad/
  8. https://www.nnblog.be/a15-fotogalerij-f-vanaf-19-103019-dd-19-10-19/
  9. https://www.nnblog.be/a13-nnquiz-2019/
 10. https://www.nnblog.be/sponsors/
 11. https://www.nnblog.be/kortingen-neos-vzw/
 12. https://www.nnblog.be/a2-het-panama-kanaal/
 13. https://www.nnblog.be/a2-virtuele-wandeling-door-nieuwpoort-stad/
 14. https://www.nnblog.be/a12-beeldhouwwerken-in-nieuwpoort/
 15. https://www.nnblog.be/a15-fotowedstrijd/
 16. https://www.neosvzw.be/nieuwpoort
 17. https://www.nnblog.be/drie-kolommen/
 18. https://www.nnblog.be/a3-programma-2021/
 19. https://www.nnblog.be/a12-beeldhouwwerken-in-nieuwpoort/
 20. https://www.nnblog.be/a2-het-panama-kanaal/
 21. https://www.nnblog.be/a2-virtuele-wandeling-door-nieuwpoort-stad/
 22. https://www.nnblog.be/home/
 23. https://www.nnblog.be/a5-straatwandeling-in-nieuwpoort-bad/
 24. https://www.nnblog.be/
 25. https://www.google.com/
 26. mailto:dejongh.norbert@gmail.com
 27. mailto:rosemarie.pfanner@gmail.com
 28. mailto:pdemedts@telenet.be
 29. mailto:ppmarkey@skynet.be
 30. mailto:andredc@icloud.com
 31. mailto:rudi.heuninck@gmail.com
 32. mailto:neosnieuwpoort@telenet.be
 33. http://www.bblog.be/
 34. http://www.neosvzw.be/nieuwpoort
 35. https://www.nnblog.be/a3-programma-2021/
 36. https://www.nnblog.be/sponsors/
 37. https://www.nnblog.be/drie-kolommen/
 38. https://www.nnblog.be/startblad-nr-1/
 39. https://www.nnblog.be/a15-fotogalerij-f-vanaf-19-103019-dd-19-10-19/
 40. https://www.nnblog.be/kortingen-neos-vzw/
 41. https://www.nnblog.be/a2-virtuele-wandeling-door-nieuwpoort-stad/
 42. https://www.nnblog.be/a13-nnquiz-2019/
 43. https://www.neosvzw.be/nieuwpoort
 44. https://www.nnblog.be/a2-het-panama-kanaal/
 45. https://www.nnblog.be/a12-beeldhouwwerken-in-nieuwpoort/
 46. https://www.nnblog.be/home/
 47. mailto:zwf1302@gmail.com

  Hidden links:
 49. https://nnblog.be/_files/200005661-246b8246bb/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-001-8.jpg
 50. https://nnblog.be/_files/200005667-a758ba758d/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-002.jpg
 51. https://nnblog.be/_files/200005664-edbcbedbce/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-003.jpg
 52. https://nnblog.be/_files/200005663-5028150283/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-004.jpg
 53. https://nnblog.be/_files/200005666-03bfa03bfc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-005.jpg
 54. https://nnblog.be/_files/200005662-b0d8fb0d91/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-006.jpg
 55. https://nnblog.be/_files/200005665-7c7057c707/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-007.jpg
 56. https://nnblog.be/_files/200005668-2f2942f296/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-008.jpg
 57. https://nnblog.be/_files/200005669-bfb51bfb53/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-009.jpg
 58. https://nnblog.be/_files/200005673-0e3120e315/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-010.jpg
 59. https://nnblog.be/_files/200005670-465ca465cc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-011.jpg
 60. https://nnblog.be/_files/200005672-8e1d98e1dc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-012.jpg
 61. https://nnblog.be/_files/200005671-d306cd306f/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-013.jpg
 62. https://nnblog.be/_files/200005676-e3221e3224/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-014.jpg
 63. https://nnblog.be/_files/200005677-7a14a7a14c/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-015.jpg
 64. https://nnblog.be/_files/200005679-7efab7efad/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-016.jpg
 65. https://nnblog.be/_files/200005681-2c54c2c54e/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-017.jpg
 66. https://nnblog.be/_files/200005678-09dda09ddc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-018.jpg
 67. https://nnblog.be/_files/200005688-f0e25f0e27/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-019.jpg
 68. https://nnblog.be/_files/200005680-99ac299ac4/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-020.jpg
 69. https://nnblog.be/_files/200005683-6ca746ca76/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-021.jpg
 70. https://nnblog.be/_files/200005682-e3377e3379/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-022.jpg
 71. https://nnblog.be/_files/200005684-eb1edeb1ef/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-023.jpg
 72. https://nnblog.be/_files/200005685-7b2d97b2db/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-024.jpg
 73. https://nnblog.be/_files/200005687-8921289214/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-025.jpg
 74. https://nnblog.be/_files/200005686-0a8f00a8f2/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-026.jpg
 75. https://nnblog.be/_files/200005690-4bd274bd29/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-027.jpg
 76. https://nnblog.be/_files/200005689-bf8e6bf8e8/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-028.jpg
 77. https://nnblog.be/_files/200005691-be3dfbe3e1/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-029.jpg
 78. https://nnblog.be/_files/200005718-9ec2d9ec2f/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-030.jpg
 79. https://nnblog.be/_files/200005716-78c7a78c7c/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-031.jpg
 80. https://nnblog.be/_files/200005715-9c1579c159/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-032.jpg
 81. https://nnblog.be/_files/200005713-5005c5005e/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-033.jpg
 82. https://nnblog.be/_files/200005722-c9a59c9a5c/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-034.jpg
 83. https://nnblog.be/_files/200005717-15f8415f86/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-035.jpg
 84. https://nnblog.be/_files/200005721-410d5410d7/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-036.jpg
 85. https://nnblog.be/_files/200005719-2d9b32d9b5/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-037.jpg
 86. https://nnblog.be/_files/200005714-1c66c1c66f/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-038.jpg
 87. https://nnblog.be/_files/200005723-5339053393/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-039.jpg
 88. https://nnblog.be/_files/200005720-a8c41a8c44/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-040.jpg
 89. https://nnblog.be/_files/200005725-4a5124a513/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-041.jpg
 90. https://nnblog.be/_files/200005728-b6dfdb6e00/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-042.jpg
 91. https://nnblog.be/_files/200005724-ccc62ccc64/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-043.jpg
 92. https://nnblog.be/_files/200005727-4505d4505f/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-044.jpg
 93. https://nnblog.be/_files/200005726-d1ba8d1baa/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-045.jpg
 94. https://nnblog.be/_files/200005729-419a2419a4/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-046.jpg
 95. https://nnblog.be/_files/200005731-2d5fe2d605/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-047.jpg
 96. https://nnblog.be/_files/200005732-c920ac920c/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-048.jpg
 97. https://nnblog.be/_files/200005733-4feb94febb/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-049.jpg
 98. https://nnblog.be/_files/200005736-4f7ba4f7bc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-050.jpg
 99. https://nnblog.be/_files/200005734-2840528408/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-051.jpg
 100. https://nnblog.be/_files/200005740-914c6914ca/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-052.jpg
 101. https://nnblog.be/_files/200005735-a7935a7938/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-053.jpg
 102. https://nnblog.be/_files/200005738-6cbf76cbf9/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-054.jpg
 103. https://nnblog.be/_files/200005737-eaa3feaa41/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-055.jpg
 104. https://nnblog.be/_files/200005739-0a6b00a6b2/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-056.jpg
 105. https://nnblog.be/_files/200005744-aa8bcaa8be/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-057.jpg
 106. https://nnblog.be/_files/200005745-71c9f71ca1/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-058.jpg
 107. https://nnblog.be/_files/200005746-0a94a0a94d/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-059.jpg
 108. https://nnblog.be/_files/200005747-c7bbfc7bc1/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page%20060.jpg
 109. https://nnblog.be/_files/200005753-7de397de3b/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-061.jpg
 110. https://nnblog.be/_files/200005748-e2905e2908/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-062.jpg
 111. https://nnblog.be/_files/200005751-5fb295fb2c/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-063.jpg
 112. https://nnblog.be/_files/200005749-617b0617b3/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-064.jpg
 113. https://nnblog.be/_files/200005752-3143c3143e/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-065.jpg
 114. https://nnblog.be/_files/200005750-d7e8ad7e8d/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-066.jpg
 115. https://nnblog.be/_files/200005763-a0a7da0a7f/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-067.jpg
 116. https://nnblog.be/_files/200005765-ae74cae74e/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-068.jpg
 117. https://nnblog.be/_files/200005766-3febd3fec0/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-069.jpg
 118. https://nnblog.be/_files/200005762-2374023743/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-070.jpg
 119. https://nnblog.be/_files/200005764-2920129204/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-071.jpg
 120. https://nnblog.be/_files/200005769-d99fad99fc/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-072.jpg
 121. https://nnblog.be/_files/200005767-c1992c1995/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-073.jpg
 122. https://nnblog.be/_files/200005768-4ca634ca65/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-074.jpg
 123. https://nnblog.be/_files/200005772-6c18d6c190/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-075.jpg
 124. https://nnblog.be/_files/200005771-dd01bdd01d/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-076.jpg
 125. https://nnblog.be/_files/200005770-6bc516bc53/1%20s-o%20p%201%20tot%20142-page-077.jpg