home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: mnkk.cz

  [MNKK10.JPG?ph=ee5bf57908]
  MIROSLAV NOVÁK    KONSTRUKCNÍ KANCELÁR
  [1]Menu
  [2]Close Menu
   * [3]Domu
   * [4]O nás
   * [5]Projekty
     + [6]Formy na pryz a nálisky na hadice
     + [7]Formy na plasty
     + [8]Formy vypenovací >PUR<
     + [9]Vukanizacní trny na hadice
     + [10]Bloky studených kanálu
     + [11]Prípravky
     + [12]Ruzné
   * [13]Sluzby
   * [14]Kontakt

  Více

  KONSTRUKCE FOREM NA PRYZ, KONSTRUKCE PRÍPRAVKU

MNKK

  MNKK (Miroslav Novák konstrukcní kancelár) je zkratka ctyr souhlásek,
  která se objevuje na trhu konstrukcí forem na pryz jiz od roku 2004. Od
  té doby jsem nakreslil nekolik stovek forem. A to jak na pryz, tak na
  silikon nebo na polyuretan, nebo kombinace gumokov a gumoplast. Od roku
  2009 kreslím také konstrukce studených bloku pro bezodpadový rozvod
  pryze az k výrobku. Od roku 2019 jsem zahrnul do svého portfolia i
  formy na výrobu plastu.

V NASÍ KANCELÁRI KRESLÍME JEN TY NEJKVALITNEJSÍ FORMY

REALIZOVANÉ PROJEKTY

  Formy na pryz a nálisky na hadice

  Bloky studených kanálu

  prípravky

  Formy vypenovací - PUR

  Vukanizacní trny na hadice

  Ruzné

MÁTE ZÁJEM O SLUZBY NASÍ KANCELÁRE?

  [15]KONTAKTUJTE NÁS
  © 2019 - 2021 MNKK
  Vytvoreno sluzbou [16]Webnode

References

  Visible links
  1. https://www.mnkk.cz/
  2. https://www.mnkk.cz/
  3. https://www.mnkk.cz/home/
  4. https://www.mnkk.cz/onas/
  5. https://www.mnkk.cz/projekty/
  6. https://www.mnkk.cz/formynapryz/
  7. https://www.mnkk.cz/formynaplasty/
  8. https://www.mnkk.cz/pur/
  9. https://www.mnkk.cz/trny/
 10. https://www.mnkk.cz/studenekanaly/
 11. https://www.mnkk.cz/pripravky/
 12. https://www.mnkk.cz/ruzne/
 13. https://www.mnkk.cz/sluzby/
 14. https://www.mnkk.cz/kontakt/
 15. https://www.mnkk.cz/sluzby/
 16. https://www.webnode.cz/?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_content=wnd2&utm_campaign=signature

  Hidden links:
 18. https://mnkk3.webnode.cz/kontakt/
 19. https://www.mnkk.cz/formy-na-pryz-a-nalisky-na-hadice/
 20. https://www.mnkk.cz/bloky-studenych-kanalu/
 21. https://www.mnkk.cz/pripravky/
 22. https://www.mnkk.cz/formy-vypenovaci-pur/
 23. https://www.mnkk.cz/vukanizacni-trny-na-hadice/
 24. https://www.mnkk.cz/ruzne/