home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: meskanie.info

  [EMBED]
  www.stanicazilina.sk
  [1]Menu
  [2]Close Menu
   * [3]StanicaZilina.sk
   * [4]Výluky a obmedzenia
   * [5]Plán radenia vlakov
   * [6]Modernizácia uzla Zilina
   * [7]Stanica Bytcica

  Viac

Dôlezitá informácia!

  K 31. januáru 2021 koncí doména www.meskanie.info

  Stránka bude nadalej dostupná na doméne www.stanicazilina.sk

Informacné tabule v stanici Zilina

  [8]ON-LINE odchody vlakov zo Ziliny
  [9]ON-LINE príchody vlakov do Ziliny

  Po kliknutí na on-line príchody / on-line odchody vlakov sa ti zobrazí
  informacná tabula. Upozornenie: vsetky informácie majú iba informacný
  charakter a sú podávané bez záruky, nakolko sa situácia môze priebezne
  menit.

Twitter - ZSSK mimoriadne

  [10]Tweets by zssk_mimoriadne

  UPOZORNENIE: Informácie na adrese www.stanicazilina.sk sú podávané bez
  záruky, nakolko sa môzu priebezne menit.
  Vytvorené sluzbou [11]Webnode

References

  1. https://www.stanicazilina.sk/
  2. https://www.stanicazilina.sk/
  3. https://www.stanicazilina.sk/home/
  4. https://www.stanicazilina.sk/vyluky/
  5. https://www.stanicazilina.sk/plan-radenia-vlakov/
  6. https://www.stanicazilina.sk/modernizacia-uzla-zilina/
  7. https://www.stanicazilina.sk/stanica-bytcica/
  8. https://aplikacie.zsr.sk/infotabule/StationDetail.aspx?id=179150&t=2
  9. https://aplikacie.zsr.sk/InfoTabule/StationDetail.aspx?id=179150&t=1
 10. https://twitter.com/zssk_mimoriadne?ref_src=twsrc%5Etfw
 11. https://www.webnode.sk/?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_content=wnd2&utm_campaign=signature