home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: kszivot.cz

  [logo KSĹ˝.png?ph=e86e19839e]
  Krestanské spolecenství Zivot
  [1]Menu
  [2]Close Menu
   * [3]Cesta k Bohu
   * [4]O nás
     + [5]Pravidelné aktivity
     + [6]Kontakt
     + [7]Modlitební retezec
     + [8]Skutecné príbehy
   * [9]Události
     + [10]Nadcházející
     + [11]Uplynulé
   * [12]Mládez
     + [13]Nadcházející akce
     + [14]Tvorba
     + [15]Video zóna
   * [16]Potrebujete modlitbu?
   * [17]Pro povzbuzení
   * [18]Pro veselou mysl

  Více

  JEZÍS je odpoved

Krestanské spolecenství ZIVOT

  Verit v Boha pro nás znamená spolehnout se na lásku nebeského Otce,
  osobní záchranu skrze dílo Jezíse Krista a prítomnost a jednání Ducha
  svatého. Tato duvera v cloveku pusobí víru, lásku a nadeji. A na techto
  základech je postaven i nás zivot. Nehledáme tradice ani nábozenství,
  stavíme svoje poznání na Biblické pravde a svoji víru pouzíváme mnoha
  zpusoby v praxi.

  Jsme otevreným spolecenstvím pro vsechny generace hledajících. Prijdte
  mezi nás :)

  Krestanství není ani zdaleka o tom, stát se lepsím clovekem. Ve
  skutecnosti je o tom, setkat se skrze Jezíse Krista s zivým Bohem a v
  Nem zustávat. Pokud v Bohu zustáváme, stáváme se pak nevyhnutelne i
  promenenými lidmi.

Krestanské spolecenství Zivot

NAJDETE NÁS

  Kasparova 73, 463 12 Liberec - Vesec

NAPISTE NÁM

  kszivot@gmail.com

Pravidelná setkání

NEDELNÍ BOHOSLUZBA

  15:30 - 18:00

STREDECNÍ SKUPINKA

  hledání odpovedí, biblická zamyslení, modlitby za uzdravení

  17:30 - 19:30

  IFRAME:
  [19]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3976!2d15.062
  4409!3d50.738999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%
  3A0x0!2s50.738999%2C15.0624409!5e0!3m2!1scz!2sCZ!4v1630041312000

References

  1. https://www.kszivot.cz/
  2. https://www.kszivot.cz/
  3. https://www.kszivot.cz/cesta-k-bohu/
  4. https://www.kszivot.cz/o-nas/
  5. https://www.kszivot.cz/pravidelne-aktivity/
  6. https://www.kszivot.cz/kontakt/
  7. https://www.kszivot.cz/modlitebni-retezec/
  8. https://www.kszivot.cz/skutecne-pribehy/
  9. https://www.kszivot.cz/udalosti/
 10. https://www.kszivot.cz/nadchazejici/
 11. https://www.kszivot.cz/uplynule/
 12. https://www.kszivot.cz/mladez/
 13. https://www.kszivot.cz/akce/
 14. https://www.kszivot.cz/kreativni-verse/
 15. https://www.kszivot.cz/video-zona/
 16. https://www.kszivot.cz/potrebujete-modlitbu/
 17. https://www.kszivot.cz/pro-povzbuzeni/
 18. https://www.kszivot.cz/pro-radost/
 19. https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3976!2d15.0624409!3d50.738999!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x0!2s50.738999%2C15.0624409!5e0!3m2!1scz!2sCZ!4v1630041312000