home | free vpn | free proxy | web proxy | premium vpn
Domain: gimnasti.duckdns.org

Atgazene, Riga, Latvija

  56 55.03' Z | 024 04.93' A | 12 metri virs juras lim. | [1]Paradit
  karte

Vietejais laiks

  2021.09.12. 13:45:00
  Meteostacija:   WMR200A
  Programmatura:   [2]weewx 4.5.1
  Darbojas:     0 dienas, 14 stundas, 23 minutes
  Serveris darbojas: 0 dienas, 14 stundas, 23 minutes
   * [3]Sodien
   * [4]Sonedel
   * [5]Somenes
   * [6]Sogad
   * [7]RSS
   * [Menesa kopsavilkums]
   * [Gada kopsavilkums]

Paslaik

  Ara t             21,2C
  Komforta t          nav datu
  Karstuma indekss        nav datu
  Rasas punkts          19,3C
  Ara mitrums          89%
  Spiediens           757,7 mmHg
  Spiediena izmainas (3 stundas) 0,2 mmHg
  Vejs              1,1 m/sek RDR (250)
  Nokrisnu daudzums       nav datu
  Istabas t           25,4C
  Gulamistabas t        24,4C
  Bernistabas t         23,4C

Kops pusnakts

  Augstaka t          21,2C       13:41:05
  Zemaka t           15,6C       03:01:32
  Lielakais karstuma indekss   nav datu      nav datu
  Zemaka komforta t       nav datu      nav datu
  Augstakais rasas punkts    19,6C       12:15:24
  Zemakais rasas punkts     15,3C       00:15:00
  Augstakais mitrums       98%        02:12:05
  Zemakais mitrums        89%        13:41:05
  Augstakais spiediens      758,7 mmHg     00:05:00
  Zemakais spiediens       756,4 mmHg     08:55:00
  Sodienas nokrisni       0,0 mm
  Lielakais nokrisnu daudzums  nav datu      nav datu
  Lielakais veja atrums     4,4 m/sek R (270) 12:13:57
  Videjais veja atrums      0,1 m/sek
  Efektivais veja atrums     0,3 m/sek
  Veja vektora videjais atrums  0,1 m/sek
  Veja vektora videjais virziens R (269)
  Augstaka istabas t      25,5C       00:15:00
  Zemaka istabas t       24,4C       09:35:00
  Augstaka gulamistabas t    24,5C       04:29:46
  Zemaka gulamistabas t     24,0C       00:41:38
  Augstaka bernistabas t    23,8C       00:00:23
  Zemaka bernistabas t     22,7C       09:10:24

Nokrisnu radars

  [8]Radar

Zibenosanas karte

  [9]Lightning Map

Astronomiska gadagramata

  Saullekts:  06:46:09
  Saulriets:  19:54:35
  Meness faze: Augoss Meness (30% pilns)

Grafiki

  temperatures Inside heatchill Humidity barometer rain wind Hi Wind Wind
  Vector

  Visas tiesibas paturetas. 2015 [10]shpokas Izstradaja [11]blaues
  Ledersofa Darbina [12]weewx

References

  1. https://www.google.com/maps/?q=Atg%C4%81zene,%20R%C4%ABga,%20Latvija
  2. https://weewx.com/
  3. https://gimnasti.duckdns.org/index.html
  4. https://gimnasti.duckdns.org/week.html
  5. https://gimnasti.duckdns.org/month.html
  6. https://gimnasti.duckdns.org/year.html
  7. https://gimnasti.duckdns.org/RSS/weewx_rss.xml
  8. https://www.meteo.lv/radars/?nid=482
  9. http://en.blitzortung.org/live_lightning_maps.php?map=11
 10. https://shpokas.wordpress.com/
 11. https://blauesledersofa.de/
 12. https://weewx.com/